‘Vakmanschap...
op de millimeter nauwkeurig’

Uitleg verlaagde btw-tarief

13 september 2010

 

Om mogelijke onduidelijkheden over het verlaagde btw-tarief weg te nemen, treft u hieronder een nadere uitleg van deze maatregel aan in de vorm van meest gestelde vragen en antwoorden en wordt ook aangegeven voor welke periode de regeling geldt.

LET OP!
Door onduidelijke berichtgeving is er verwarring ontstaan over de periode waarvoor het lage BTW-tarief van toepassing is. U kunt het lage BTW-tarief ook toepassen voor werkzaamheden die voor 1 oktober 2010 zijn begonnen mits die afgerond worden tussen 1 oktober 2010 en 30 juni 2011.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden?  

  • Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.
  • Renovatie- en herstelwerkzaamheden: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
  • Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen.
  • De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning).

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?
Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld niet van toepassing op:

  • glazenwassen;
  • aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
  • het vervangen van gordijnen en zonwering;
  • het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
  • de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie-herstelwerkzaamheden;
  • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief?
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.

Om het gehele artikel te lezen verwijzen wij u graag naar: www.bouwendnederland.nl/verlaagdbtwtarief

Bron: www.bouwendnederland.nl/verlaagdbtwtarief