‘Vakmanschap...
op de millimeter nauwkeurig’

Rijkspremie Meer Met Minder

31 mei 2011

10 miljoen euro voor Rijkspremie Meer Met Minder

Zoetermeer, 30 mei 2011 –Vandaag heeft Minister Donner 10 miljoen euro beschikbaar gesteld in de vorm van een stimuleringspremie voor energiebesparende maatregelen in de woning. Goed nieuws dus voor woningeigenaren. “Deze stimuleringspremie is een mooi zetje in de rug voor nog twijfelende woningeigenaren. Energiebesparing is betaalbaar, levert lagere energielasten op en zorgt voor een comfortabelere woning”, aldus Chris Bruijnes, directeur van Meer Met Minder.

De keuze van de energiebesparende maatregelen moet gebaseerd zijn op een officieel Maatwerkadvies Energiebesparing. Hierin staat precies welke energiebesparende maatregelen voor  de persoonlijke situatie het beste zijn, wat ze kosten en wat ze aan energiebesparing opleveren. Daarnaast bevat het Maatwerkadvies het Energielabel van de woning. De stimuleringspremie kan 300 of 750 euro bedragen, afhankelijk van de mate waarin het Energielabel verbetert.

De Rijkspremie Meer Met Minder kan voor woningeigenaren alleen worden aangevraagd door een bedrijf dat aangesloten is bij Meer Met Minder. Deze Meer Met Minder-aanbieder kan alles regelen voor de woningeigenaar. Van advies tot en met de uitvoering van de gewenste maatregelen. Woningeigenaren kunnen Meer Met Minder-aanbieders vinden op www.meermetminder.nl .

Het Woningdossier

Woningeigenaren kunnen ook een woningdossier openen op www.woningdossier.nl. Zij kunnen in het woningdossier een Meer Met Minder-aanbieder verzoeken een reservering voor de premie te maken, maatregelen selecteren, offertes aanvragen, opdrachten geven en de uitgevoerde maatregelen laten registreren. Ook krijgt de eigenaar in zijn woningdossier inzicht in de mate waarin het energielabel verbetert.

De Rijkspremie Meer Met Minder is een tijdelijke regeling die loopt tot eind 2011, of zoveel eerder als het budget van 10 miljoen euro op is. De premie kan gecombineerd worden met andere regelingen van gemeenten, provincies en het Rijk. Ook de btw-verlaging van 19% naar 6% op de arbeidskosten bij isolatiewerkzaamheden aan de woning blijft van toepassing. Meer informatie over de Rijkspremie, waaronder de precieze voorwaarden, zijn te vinden op www.meermetminder.nl.

Over Meer Met Minder

Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), de installatiesector (UNETO-VNI) en energiebedrijven (VEN). Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken.

Bron: www.meermetminder.nl